Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid)

Jelenleg Magyarországon az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, amely 3 hónapos kortól 11 éves korig azonos szempontok mentén követi a gyermek fejlődését és a vizsgált életkorokban jellemzi a gyermek mozgásos (motoros), értelmi (kognitív) és viselkedés profilját. Ezáltal korai életkorokban azonosítható az atipikus vagy eltérő fejlődés, az idegrendszer érésének zavara, lassúsága.

LongiKid©  tizenegy nagyobb területet vizsgál 85 megfigyelési szempont alapján:

 1. Vizuális terület
 2. Auditív terület
 3. Taktilis terület
 4. Nyelvi terület (kifejező és befogadó nyelvi készség)
 5. Izomtónus, testtartás
 6. Beállító reakciók
 7. Egyensúlyi reakciók
 8. Archaikus reflexek
 9. Nagymozgások
 10. Finom mozgások
 11. Szociális terület

A különféle korosztályokban másféle eszközökkel dolgozunk. A feladatok mozgásos

valamint kognitív felmérésre épülnek, melyek kiterjednek a figyelmi problémák szűrésére is.

A terápia tervezése a vizsgálat eredményén alapul.

Állapot- és mozgásvizsgálat (ÁMV)

Neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálat, amely 5 éves kortól alkalmas az idegrendszer

érési zavar azonosítására és a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek mérésére.

Az ÁMV 40 készség- és részképesség profilt vizsgál.

Állapot- és mozgásvizsgálat 5 fő területe:

 1. Idegrendszer érettsége
 2. Mozgásvizsgálat
 3. Testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás
 4. Taktilis terület
 5. Ritmusvizsgálat

A vizsgálat eredménye alapján látható, hogy a gyermek fejlesztése egyéni vagy

csoportos formában történjen.

Vizsgálataink a szülő jelenlétében zajlanak.