Csoportos TSMT

A vizsgálat eredménye alapján javaslatot teszünk csoportos TSMT terápia (TSMT-II) megkezdésére, amennyiben gyermekénél enyhén megkésett teljesítményt, vagy életkorához képest nem megfelelő teljesítményt tapasztalunk. A csoportos terápia megkezdésének alapvető feltétele, hogy a gyermek együttműködő, motiválható legyen.

A csoportos foglalkozásokon a gyermekek homogén csoportokban heti 2×45 percet vesznek részt, mely során változatos eszközökkel, különböző pályákkal színesítjük a terápiát. Közel ezer feladatból választjuk ki és állítjuk össze az ügyességükhöz igazított pályákat, a fokozódó terhelés elvét szem előtt tartva.

Célunk: változatos mozgásélményhez juttatás, a kéreg alatti szabályozó-funkció tovább érlelése, az egyensúly, a mozgáskoordináció, a figyelem, a szociális funkciók fejlesztése.

A gyermek a csoportos terápia során összetett figyelmi helyzetben van, hiszen a TSMT folyamatosan „beszél”, és ebben a helyzetben a gyermeknek csak saját magára fókuszálva kell megoldania a feladatokat, végighaladni a pályákon, emlékezni a feladatok helyes végrehajtására, sorrendjére, helyére, tájékozódnia a térben és időben, valamint folyamatosan alkalmazkodnia társaihoz (várni, önkontrollt gyakorolni, toleránsnak lenni). Lényeges, hogy a mozgás és a beszéd szinkronban legyen, hiszen a sikeres iskolai évek alapja a jó szenzomotoros rendszer. A gyermek a mozgással egy időben lát, hall, beszél, gondolkodik, emlékezik, figyel, ezt a sok információt feldolgozza, és csak jó feldolgozás esetén tudja helyesen kivitelezni. A TSMT segíti ezt a feldolgozási folyamatot, végül a gyermek eléri az életkorában elvárható teljesítményt.

A csoportos TSMT végső célja: az óvodai-
és iskolai beválás segítése,a tanuláshoz szükséges
készségek, képességek fejlesztése, megerősítése.