TSMT-ről

A Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) szenzomotoros szemléletű terápia. A módszert Lakatos Katalin Ph.D. kutatta és dolgozta ki. A gyermek a szenzoros rendszerein (látás, szaglás, hallás, bőrérzékelés, ízlelés, propriocepció, vesztibuláris rendszer) keresztül érintkezik a külvilággal, azokon keresztül veszi fel a környezetből származó ingereket, melyeket feldolgoz, rendszerez, és normál fejlődés esetén adekvát választ ad a külvilág ingereire. Az idegrendszer éretlensége esetén az oda bejutó információk felvétele, összekapcsolása vagy feldolgozása hibás, hiányos. Ez azért baj, mert a gyermek választervezése is hiányos vagy hibás lesz, mely a gyermeknek a mindennapi életében nehézséget okoz. A TSMT alkalmas arra, hogy az agykéreg alatti szabályozást, az idegrendszer érési folyamatait elindítsa. Ez azért fontos, mert erre az érettségre tud eredményesen „rádolgozni” a fejlesztőpedagógia, logopédia, és egyéb más fejlesztés. A TSMT mintegy „újrahuzalozza” az idegrendszert, összehangoltabb, harmonikusabb, jobb működést eredményez. A terápiát megelőző kudarcok után a gyermek megtapasztalja a sikerélményt, motiváltabb, kompetens, kiegyensúlyozottabb lesz. Ez nagyban érinti a társas kapcsolatait is, a családi kapcsolatrendszer is átalakul, segíti az óvodai, iskolai beválást.

A TSMT tervezettsége jelenti a kulcsot a terápia sikerességéhez. A vizsgálat eredményéből indulva, arra építkezve tervezzük meg pontosan a gyermek állapotának megfelelő tréninget.

Mit jelent a tervezettség?

 • Nem spontán fejlesztésről van
 • A vizsgálati eredményeknek és a tüneteknek/terhelhetőségnek megfelelő tréning folyamatos megvalósítása tervezett és célzott gyakorlatokkal
 • A mozgás minősége is számít
 • Helyes mozgáskivitelezés
 • Előzetes mérések után hiánypótló ingerek célzott bevitele
 • Edzéselméleti háttér alapján tervezett és kivitelezett

Lényeg: A gyermek nem tudja teljesíteni az életkortól elvárt szintet.

A TSMT miben tud segíteni?

 • vizsgálja az adott életkor idegrendszeri működésének érettségét
 • felkutatja a vezető és egyéb más területeken jelentkező tüneteket
 • személyre szabott terápiát alkalmaz ( TSMT I vagy TSMT II )
 • segíti az idegrendszer érését, az alapokhoz nyúl vissza, a gyökereitől közelíti me a problémákat.
 • a fennálló tüneteket, problémákat csökkenti, megszünteti

Jellemző korai (0-3 éves kor között manifesztálódó) organikus tünetek/ekkortól adható diagnózisok

MOTOROS

 • tartós táplálkozási/szopási nehézség
 • eltérő izomtónus
 • megkésett/eltérő mozgásfejlődés
 • egyensúlyi gyengeség/zavar
 • aszimmetria a test két féloldalának használata között
 • csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
 • kóros együttmozgások spontán jelentkezése
 • a finommotorika késése/éretlensége
 • a beszédmotorika beindulásának késése
 • ICP
 • motoros játékok hiánya/sztereotip megjelenési formái
 • a mozgásutánzás megjelenésének késése/eltérése/hiánya

PSZICHÉS-KOGNITÍV

 • alvászavar
 • észlelési funkciók gyengesége/lassúsága
 • a konstanciák kialakulásának késése/elmaradása
 • a figyelem rövidsége, gyengesége
 • beszédértési problémák
 • kommunikációs igény kialakulásának késése/eltérése
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • a szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
 • szerepjáték megjelenésének hiánya
 • a motiválhatóság eltérései
 • játéktevékenységekben megtapadás vagy csapongás

SZOCIÁLIS

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődési zavarok (organikus oka is lehet)
 • együttműködési készség csökkent/kiszámíthatatlan volta
 • érzelmek megosztásának eltérése/hiánya
 • irányíthatóság nehézsége
 • tiltás meg nem értése/be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok

A kisgyermekkorban (3-7 éves kor között manifesztálódó) organikus tünetek/ekkortól adható diagnózisok

MOTOROS

 • a mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
 • gyenge ritmusérzék
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia, apraxia
 • a grafomotorika éretlensége
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • hiperaktivitás
 • tic

PSZICHÉS-KOGNITÍV

 • mentális retardáció
 • autizmus spektrum zavar
 • emlékezeti gyengeség
 • információ-feldolgozási zavar
 • az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége
 • figyelemzavar
 • belátáson/tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció
 • diszlexia/diszkalkúlia-veszélyeztetettség
 • szorongás
 • depresszió
 • fóbiák

SZOCIÁLIS

 • nehezített beilleszkedési képesség
 • nehezített szabályfelismerés
 • nehezített szabályelfogadás
 • a szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • a segítségadás elutasítása
 • feladathelyzetekből való kiszállás
 • a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége

(társas kapcsolatokban megmutatkozva)               

A kisiskoláskorban (7-10 éves kor között manifesztálódó) organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok

MOTOROS

 • sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei

           

PSZICHÉS-KOGNITÍV

 • tanulási (olvasás, írás, számolás) zavar
 • lassú, nehézkes tanulási tempó

SZOCIÁLIS

 • áldozat/bohóc/agresszor szerepek

„Ezek a tünetek azért veszélyesek, mert a gyerek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre/kooperációra képes, mint kortársai. Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek. Iskolai kudarcok, kapcsolati, önértékelési problémák, zavarok jelenhetnek meg. Mindez látványosan hat azon kompetenciák kialakulására és megerősödésére, amelyekre minden munkaerőpiacra beilleszkedni akaró XXI. századi embernek szüksége van.”

(Forrás: Lakatos Katalin Ph.D)

TSMT Veszprém TSMT Balatonfüred TSMT Veszprém megye